ท่องเที่ยวปารีส และต่างประเทศ

ปารีส ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ ทำให้ปารีสเป็นเมืองที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติกและภาพวาดส่วนมากล้วนสื่อถึงผู้คนและทัศนียภาพที่สวยงามของปารีส เราจึงต้องการที่จะรวบรวมทุกสิ่งที่สวยงามของเมืองปารีสมาไว้ให้ทุกคนได้รับชมและเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา

มหาวิหารน็อทร์-ดาม (Notre-Dame Cathedral)

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส เป็นหนึ่งในวิหารชื่อดังของโลก มีสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงาม มีการแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรม ตัวอาคารมีความสูงถึง 69 เมตร มหาวิหารน็อทร์-ดามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านนอกอาคาร ภายในอาคาร และส่วนบนหอคอย ทั้งสามส่วนของมหาวิหารถูกตกแต่งอย่างสวยงาม งานประติมากรรมทุกชิ้นที่ประดับประดาอยู่มีความละเอียดอ่อนช้อย ด้านบนหอคอยสามารถชมวิหารในมุมสูงและสามารถชมวิวได้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเที่ยวในปารีสที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

มหาวิหารน็อทร์-ดาม (Notre-Dame Cathedral)

มหาวิหารน็อทร์-ดาม(Notre-Dame Cathedral) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Seineทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งกรุงปารีส เห็นได้จากความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นถึง13 ล้านคนต่อปีโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกที่มีความสลับซับซ้อนน่าอัศจรรย์ทั้งภายในและภายนอก ที่นี่ได้รับการบูรณะจากสถาปนิกชื่อดังของฝรังเศสนามว่า “เออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก”เพื่อให้คงความงามงามดุจดังเก่าก่อนที่จะเสียหายในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวิหารแบบโกธิกที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 10 หลายจุดมีรูปปั้นที่งดงามวิจิตรตั้งอยู่ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางเข้าด้านหน้ามีรูปปั้นแกะสลักอย่างลงตัวที่ผสานเข้ากับซุ้มหิน ภายในเป็นเพดานที่ปิดทองสูงตกแต่งอย่างหรูหรา ยิ่งหากต้องการชมวิวทิวทัศน์มุมสูงของเมืองก็ยิ่งเหมาะ เพราะสามารถขึ้นบันไดวิหารมีมีถึง 387ที่สูงพอจะมองเมืองทั้งเมืองได้จากจุดนี้